Stichting Mr. J.W. Frederiks, ter bevordering van de bestudering van de oudere kunstnijverheid, statutair gevestigd te Leiden (hierna: Stichting Mr. J.W. Frederiks) is de opvolger van twee voorafgaande stichtingen, te weten Stichting Mr. J.W. Frederiksprijs en Stichting tot bevordering van de bestudering van de kunstnijverheid (BBK).

De Stichting Mr. J.W. Frederiks is opgericht op 17 december 2013. In 2014 is aan deze stichting verder vorm gegeven. De doelstellingen van de twee voorafgaande stichtingen komen terug in die van de nieuwe stichting (zie home).

Ook aan Stichting Mr. J.W. Frederiks is terugwerkend vanaf de oprichtingsdatum door de Belastingdienst de ANBI-status toegekend bij beschikking van 19 mei 2014, RSIN/fiscaal nummer 8534 92 372. De stichting is op de site van de Belastingdienst terug te vinden met de zoekterm Mr J W Frederiks.

De stichting is ingeschreven Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 5944 8490.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting Mr. J.W. Frederiks is als volgt samengesteld:
- de heer J.B.H. de Haan, voorzitter;
- de heer J.R. ter Molen, secretaris;
- mevrouw J.A. Timmermans, penningmeester;
- mevrouw A.J.J. Rens, lid.

Benoeming
De Stichting heeft met ingang van 1 september 2014 de heer Dr. R.J. Baarsen, Senior conservator meubelen van het Rijksmuseum te Amsterdam, voor de duur van vijf jaar tot hoogleraar benoemd op de door haar ingestelde bijzondere leerstoel Kunstnijverheid en Decoratieve Kunst tot 1800 aan de Universiteit Leiden. Zie hier voor meer informatie.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen bezoldiging of vacatiegeld, slechts kosten kunnen worden vergoed. Kostenvergoeding heeft in de laatst gerapporteerde periode niet plaatsgehad.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Recent financieel overzicht
Voor een download van het meest recente financieel overzicht klikt u hier (pdf).